Klubové aktuality

Neděle, 24 Červen 2018 18:38
Soustředění
více >>
 
Neděle, 24 Červen 2018 18:29
Jízdy našeho busu od 25. do 29. 6. 2018

 

více >>
 
Středa, 20 Červen 2018 07:59
Rozpis jízd autobusu
více >>
 
Pondělí, 18 Červen 2018 20:34
Vyklizení šaten po skončení sezóny!
více >>
 
Pondělí, 18 Červen 2018 20:30
Vyklizení šaten!
více >>
 
Úvod Hokejové samovzdělání

Hokejové samovzdělání


Rodičovské desatero

Patříte k rodičům, kterí mají pocit, že výchově svého potomka rozumí a musí být u všeho důležitého, včetně hokejového růstu dítěte? Pokud ano, uvědomte si, že nejlepší, co pro něj můžete udělat, je řídit se následujícím desaterem, které sestavila rada hokejových trenérů.

  • Bavte se hokejem. Uvědomte si, že potomek hraje hokej pro sebe, nikoliv pro vás.
  • Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity. Hokejka v ruce od rána do večera neznamená cestu do NHL, ale spíše na ortopedii.
  • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro regeneraci, nepřetěžujte ho.
  • Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemoci i drobná nachlazení.
  • Kupujte co nejlehčí výstroj, vyvarujte se nákupu chráničů, které vydrží dítěti dalších 5 let.
  • Důvěřujete trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
  • Dodržujete pravidla, která platí v týmu. Nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas, nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejete předem absence.
  • Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem. Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra očekávejte maximum informací o vašem dítěti, nikoliv o tom, proč někdo hraje či nikoliv.
  • Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině klubů pokrývají výhradně část nákladů na ledovou plochu, nikoliv mzdy trenérů.
  • Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží synovi poradit s tréninkem, přečtěte si raději odbornou literaturu, než s tím začnete.

Článek z deníku sport ze dne 9. září 2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla účasti hráčů HC Meteor Třemošná na veřejných brusleních pořádaných Sport Arénou Třemošná

Vzhledem k množícím se nejasnostem, úmyslnému zkreslování nepsaných pravidel účasti mladých hráčů Meteoru na veřejných brusleních či ubohé snaze vyhnout se zaplacení poplatku za vstup na VB apod., upřesňuji podmínky na těchto akcích.


I. Klasické bruslení pro veřejnost ( bez hokejek ) jedná se o KOMERČNÍ akci ( pro širokou veřejnost), kde každý z příchozích účastníků platí předepsané vstupné a má tudíž nárok na řádný a klidný průběh akce. Na tuto formu veřejného bruslení mají HRÁČI, nikoliv jejich doprovod (rodiče, sourozenci apod.), vstupné zdarma. Jsou ale povinni se chovat v souladu s pravidly veřejného bruslení – zákaz jízdy v protisměru, dodržování stejné rychlosti jízdy jako ostatní komerční návštěvníci, zákaz kličkování mezi ostatními účastníky apod. Platí zde přísný zákaz vstupu s hokejkou a pukem. V případě porušení těchto pravidel, bude hráč Meteoru vykázán z veřejného bruslení.

II. Bruslení pro hokejisty ( s hokejkami ) jedná se o KOMERČNÍ akci ( pro hokejovou veřejnost ), kde je povolen vstup s hokejkami a pukem a kde KAŽDÝ z účastníků – tedy i hráči Meteoru bez vyjímek – jsou povinni zaplatit řádné vstupné!!! Je obvyklé, že průchod ze šaten Meteoru k ledové ploše je po dobu konání tohoto bruslení uzavřen a hráči mají chodit hlavním vchodem, kde zaplatí řádné vstupné a obdrží vstupenku, kterou musí zachovat pro případnou kontrolu. V hlavní budově je vždy otevřena šatna na přezutí do bruslí. Upozorňuji, že je nepřípustné si z akce Bruslení s hokejkami dělat soukromé neplacené tréninky. Hráči, kteří při kontrole nepředloží PLATNOU vstupenku, budou ihned z bruslení vykázáni.

Vstup na Bruslení pro hokejisty je na vlastní riziko hráče popř. zodpovědné osoby – je tedy doporučeno účastnit se v plné hráčské výzbroji a výstroji.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat!
Děkuji za pochopení!
Mgr.Stanislav Erben – ředitel Sport Arény Třemošná

  zpět na úvod